SON DAKİKA

Egitime Geleceğe Kariyere Dair / About Education Future Career... [Devamı]

Anasayfa > Haberler > Eğitim Gündemi > Akademik personele yeni mali haklar getiren tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Akademik personele yeni mali haklar getiren tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Son Güncellenme : 23 Eki 2014 20:15

Akademik personele yeni mali haklar getiren tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Üniversitelerde görevli akademik personele yeni mali haklar getiren tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
 Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarına yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Maliye Bakanı Şimşek: Eğitimi en önemli konu olarak ele aldık

Tasarıyla ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümet dönemlerinde eğitimi en önemli konu olarak ele aldıklarını kaydetti.

Düzenlemeyle, YÖK’te görev yapan öğretim görevlilerine önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Şimşek, bütçeden eğitime ayrılan kaynağın 2002′den bu yana 7 kat artırıldığını söyledi.

Şimşek, görüşmeler sırasında verecekleri bir önergeyle, üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanların mali haklarında yapılacak iyileştirmeye, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarının da dahil edileceğini bildirdi.

“Önemli bir iyileştirme yapıyoruz”

Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda akademisyenlere yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinde milletvekillerinin tasarıya ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin milletvekilleri tarafından bir haksızlığın giderilmesi olarak tanımlandığını, kendisinin de bu ifadeye katıldığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

“Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı çok önemli bir kurum. DPT, Kalkınma Bakanlığı, Maliye, bunlar Türkiye’nin nitelikli insan çekme noktasında çok önemli kurumları. Bunlarla şimdi araştırma görevlilerimiz rekabet edebilecek bir ücrette. Yeterli değil, doğrusu bütün bunlar hepsi biraz imkan ve denge meselesi. Ama önemli bir iyileştirme yapıyoruz. Üniversitelerimize daha nitelikli insanların çekilmesi noktasında bence güzel bir düzenleme. Hazine ile Maliye ile yarışabilir bir noktaya gelecekler.”

Araştırma görevlilerinin sıkıntılarını yakından bildiğini ifade eden Şimşek, bu düzenlemenin üniversitelerin sorunlarını çözmediğini ancak ücretlere önemli iyileştirme sağladığını belirtti. Şimşek, “Yükseköğretim tazminatını bahsettiğimiz rakamlar çerçevesinde herkes alacak” dedi.

Akademik teşvik sisteminin de somut ve objektif kriterler çerçevesinde uygulanacağının altını çizen Şimşek, bu yolla akademisyenlerin uluslararası çalışmalara teşvik edileceğini vurguladı. “Kamuda performansa dayalı bir sistem yok. Keşke olsa. İnanın o zaman kamuda hizmet kalitesi de artar” diyen Şimşek, düzenleme ile akademisyenlere yapılacak ödeneklerin tutarı hakkında da bilgi verdi.

Şimşek, üniversitelerin dünya liginde üst sıralara çıkması için pek çok konuda esneklik kazanması gerektiğini de söyledi.

Maliye’ye eleman alımı

Bu arada, Bakan Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, akademik personele mali haklar getiren tasarının görüşmeleri sırasında, milletvekillerinin Maliye Bakanlığı’na eleman alımında yönetmelik değişikliğiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Haberde, kurumun yazılı sınavı kaldırmış gibi bir intiba olduğunu belirten Şimşek, “Soru işaretlerini gündeme getirmeyecek şekilde bunu düzelteceğim” dedi.

Şimşek, “Maliye’ye eleman alımında hem KPSS aranacak, hem kurumun yazılı ve sözlü sınavı olacak” diye konuştu.

Öte yandan komisyonun bugünkü gündeminde bulunan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, alt komisyona sevk edildi.

Akademik uzmanlar da “tazminat” istiyor

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bulunan akademik uzmanlar, “Yükseköğretim Tazminatı Ödemesi” düzenlemesinin kapsamına girmek istiyor.
TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bulunan akademik uzmanlar, akademik personele verilecek olan “Yükseköğretim Tazminatı Ödemesi” düzenlemesinin kapsamına girmek istiyor.

Komisyona yapılan yüzlerce başvuruda, TBMM Başkanlığı’na sunulan Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanların mali haklarında, “yükseköğretim tazminatı” adı altında yeni bir ödeme unsuru getirilerek artış yapılacağı anımsatıldı.

Ancak tasarıda akademik uzmanların adının geçmediği belirtilerek, “Öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi gibi öğretim yardımcısı konumunda bulunan ve akademik atanma kriterleri ve çalışma koşulları muadil (MYO Öğretim görevlileri) kadrolara nazaran daha ağır olan biz akademik uzmanların da anılan kanun tasarısı kapsamına alınmak istiyoruz” denildi.

Dilekçelerde, şunlar kaydedildi:

“Tasarıda, Akademik Kadrodaki çalışanlara Yükseköğretim Tazminatı ve Akademik Teşvik verilmesi öngörülmüştür. 2914 sayılı kanuna eklenmesi öngörülmüş maddelerde, Öğretim Yardımcıları grubundaki Araştırma görevlileri yer alırken devlet üniversitelerinde aynı statüde istihdam edilen 3 bin 500 adet uzman, Çevirici ve Eğitim ve Öğretim Planlayıcısı yer alamamaktadır. Buda eşitsizlik ortaya çıkarmakta, ilgili yasaya aykırı bir durum ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki akademik uzmanlar da araştırma görevlileri ile aynı maaşı almaktadır ve aynı sosyal haklara sahiptirler. Eğitim, kadroya atanma kriterleri olarak da aynı şartları sağlayarak üniversitelere alınmaktadırlar. Gerek sayın Başbakan’ın ‘tüm akademik kadrolara verilecek’ diye belirttiği bu tazminat ve teşvik dolayısı ile gerekse üniversitelerde uygulanmakta olan kanunlardaki durum göz önünde bulundurularak ilgili grupta çalışan arkadaşlarında bu kanun tasarısına eklenmelerini talep ediyoruz.”

Akademisyenlerin maaşlarına zam TBMM’de

Üniversitelerde görev yapan akademik personelin ücretlerinde iyileştirmeler öngören tasarı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanların mali haklarında, “yükseköğretim tazminatı” adı altında yeni bir ödeme unsuru getirilerek artış yapılacak.

 

Tasarıyla 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa madde eklenerek, yüksek öğretim tazminatı uygulaması düzenleniyor. Buna göre Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru, ek gösterge dahil brüt aylık tutarının profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100′ü, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlara yüzde 115′i oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenecek. Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak.

Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

Akademik Teşvik Ödeneği

Tasarıya göre bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, yaptıkları araştırma, yayın ve sergi, aldıkları patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim danışma kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sundukları ve almış oldukları akademik ödüller esas alınarak, öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutmanlar için yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak, aldıkları puanlarla orantılı olarak da akademik teşvik ödeneği adı altında yeni bir ödeme yapılacak.

Buna göre her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent  ile çalışmalara yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki  toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için  yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanunu’na tabi ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının, profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100′üne, doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 90′ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 80′ine, araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için yüzde 70′ine, öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için ise yüzde 60′ına, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilecek. Ödeme, aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim  kurumları tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın 15′inde yapılacak. Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanına göre, akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında  esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri, bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının yüzde 30′unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu’nun önerisi, Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Söz konusu yönetmelik 4 ay içinde yürürlüğe konulacak, ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle, 2016 yılı için yapılacak.

Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Yorum Yap

Bu Haberler Dikkatinizi Çekebilir

Eğitim Gelecek Kariyer / Education Future Career
Eğitime ve Kariyere Dair / About Education and Career
T: 0212-427 0982 E:egitimvegelecek@gmail.com
Eğitime ve kariyere dair haberler verir. Okul öncesinden liseye, üniversiteden yaşam boyu eğitime eğitimin ve sınavların her düzeyinde danışmanlık hizmeti sunar. / News about educaion and career. Counseling on educaition of all level from preschool to lifelong education.